چرا نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان در روستا‌ها با کاستی‌ روبرو شد؟

گفتگو با جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: ناکافی بودن نیرو‌های آموزش دیده و مورد تایید نظام مهندسی و پراکندگی روستا‌ها باعث شده نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان در روستا‌ها با کاستی‌هایی روبرو باشد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: ناکافی بودن نیرو‌های آموزش دیده و مورد تایید نظام مهندسی و پراکندگی روستا‌ها باعث شده نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان در روستا‌ها با کاستی‌هایی روبرو باشد.

مهدی جمالی نژاد که به مناسبت ۱۵ مهرماه -روز روستا- با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان گفتگو می‌کرد، گفت: ناکافی بودن نیرو‌های آموزش دیده و مورد تایید نظام مهندسی و پراکندگی روستا‌ها باعث شده نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان در روستا‌ها با کاستی‌هایی روبرو باشد. گرچه در این سال‌ها بسیاری از ساختمان‌های روستایی تحت نظارت مهندسان احداث می‌شود و کاهش خسارات جانی در زلزله‌های اخیر مؤید این امر است؛ اما توجه ویژه به این امر و تمهید راهکار‌هایی برای نظارت دقیق بر احداث ساختمان و گسترش خدمات مهندسی در روستا‌ها از موضوعاتی است که می‌تواند به عنوان برنامه‌های مهم در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به سکونت حدود ۲۶ درصد از جمعیت کشور در نقاط روستایی، همه دستگاه‌هی اجرایی به فراخورِ وظایف خود اقداماتی را در روستا‌ها انجام می‌دهند. از سال ۱۳۷۷ و با تصویب قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا، شکل‌گیری نهاد مدیریت روستایی در قالب ایجاد دهیاری در روستا‌ها رقم خورد و به وزارت کشور به عنوان متولی امور راهبری دهیاری‌ها اجازه داد شد نسبت به ایجاد، راه‌اندازی و ساماندهی مدیریت روستایی اقدام کند.

جمالی نژاد اضافه کرد: بر همین اساس تاکنون در بیش از ۳۷۱۷۵ روستای کشور دهیاری تاسیس شده و امور مربوط به مدیریت روستایی، ارائه خدمات عمومی در روستا‌ها نظیر مدیریت پسماند و خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، ساماندهی ساخت و ساز در روستا‌ها و ایجاد هماهنگی در اقدامات دستگاه‌های اجرایی در روستا‌ها از طریق این نهاد پیگیری می‌شود.

این مقام مسوول در گفتگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، تصریح کرد: وزارت کشور برای نیل به این مقصود، ضمن پیشنهاد و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی، اقدامات متعددی را برای آموزش مدیریت‌های محلی یعنی شورا‌های اسلامی روستا و دهیاری‌ها انجام داده است؛ چراکه ارتقاء دانش مدیریت‌ها محلی ضمن کمک به انجام وظایف، می‌تواند باعث شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود روستا‌ها و رونق و توسعه سکونتگاه‌های روستایی شده و نقش روستا‌ها را به عنوان کانون تولید و کارآفرینی متبلور سازد.