در نامه مهندس خرم به وزیر راه و شهرسازی درخواست شد؛

تعویق فرایند انتخابات نظام مهندسی تا اطلاع ثانوی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار تعویق فرایند انتخابات نظام مهندسی تا اطلاع ثانوی شد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه ای به مهندس رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نوشت:  به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اعضا اعم از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، با تعویق فرآیند انتخابات تا کسب اطمینان از کلیه  فرآیند های صورت گرفته و تطبیق با قانون و آیین نامه اجرایی آن موافقت فرمایید.
 
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
 
جناب آقای مهندس قاسمی
وزیر محترم راه و شهرسازی
 
با سلام و احترام
با آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای حضرتعالی و سایر همکاران خدومتان، نظر به برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها که از تاریخ 02/07/1400 شروع و در روز جاری مورخ 07/07/1400 در 7 استان با اختلال های جدی مواجه شده  و در بعضی استان ها رسماً متوقف شده است، به استحضار می رساند  که "موضوع برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی در جلسه 270 مورخ 25/03/1400 در شورای مرکزی مطرح گردید و اعضای حاضر در جلسه به اتفاق آرا و به دلایل عدیده از جمله عدم فراهم بودن زیرساخت های لازم، احتمال به وجود آمدن اختلال در فرآیند رای گیری، ایجاد تاخیر و تعویق انتخابات و همچنین امکان عدم تطبیق روش برگزاری الکترونیکی با مواد 55، 64، 67، 68، 69 و 70 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مخالفت خود را با این نحوه از برگزاری انتخابات اعلام کردند و از طرفی دیگر قریب به اتفاق روسای محترم سازمان های استان ها نیز به دلایل متعدد از جمله موارد پیش گفته، ضمن اعلام نگرانی با توجه به سوابق برگزاری در دوره های پیشین و عدم تطبیق مالکیت شماره تلفن همراه عضو سازمان، مخالفت خود را با برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی اعلام داشته اند. "  این موضع طی نامه شماره 39915/س ن مورخ 29/03/1400 به معاون محترم مسکن و ساختمان اعلام گردید، متعاقباً با دعوت از ایشان و مدیران محترم وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 07/06/1400 شورای مرکزی، اعضای محترم شورا و جمعی از روسای محترم استان ها دغدغه های خود برای سلامت برگزاری انتخابات و مشکلات احتمالی و سوابق برگزاری ناموفق انتخابات الکترونیکی در دوره هفتم مطرح کردند که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

علی الیحال برغم مطالب مطروحه، بنظر می رسد که انتخاب پیمانکار برگزاری انتخابات الکترونیکی توسط مدیران محترم وزارت  راه و شهرسازی به منزله ورود به اجراست، که این موضوع نیز مغایر با تبصره 2 ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که اشعار می دارد : 

اولین دوره انتخابات هیأت مدیره به وسیله وزارت راه و شهرسازی برگزارمی‌شود. مفهوم مخالف این تبصره به منزله  عدم برگزاری انتخابات توسط وزارت راه و شهرسازی در سایر دوره ها است.

با توجه به اینکه وزارت محترم راه و شهرسازی در سال جاری در اوج دوران اپیدمی کرونا آزمون ورود به حرفه را در فضای بسته که ساعت ها به طول می انجامد  برگزار کرده است، شایسته بود با توجه به دغدغه های  مشفقانه سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی ترتیب مناسبی برای برگزاری انتخابات توسط هیات های اجرایی اندیشیده می شد و وزارت محترم راه و شهرسازی نیز به وظائف نظارتی و حاکمیتی عمل می نمود.

ضمناً به استحضار می رساندکه این سازمان ازفرآیند انتخاب پیمانکار اعم از مناقصه یا ترک تشریفات و نحوه آن، متن و مبلغ قرارداد، تضامین اخذ شده و  مراحل آزمایشی برگزاری انتخابات هیچ اطلاعی ندارد.

لذا مجدداً به نمایندگی از اعضای بزرگترین تشکل حرفه ای کشور خواهشمند است برای جلوگیری از تضییع حقوق اعضا اعم از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، با تعویق فرآیند انتخابات تا کسب اطمینان از کلیه  فرآیند های صورت گرفته و تطبیق با قانون و آیین نامه اجرایی آن موافقت فرمایید.

قبلا از دستور مساعدی که صادر می فرمائید کمال تشکر را دارم. 
 
  احمد خرم
  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
بارگیری پیوست‌ها: