کمیسیون بیمه ، مالیات و خدمات رفاهی

کمیسیون بیمه ، مالیات و خدمات رفاهی

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 بوشهر کورش میرزایی عضو
2 تهران الهه رادمهر عضو
3 چهارمحال وبختیاری غلام حیدری عضو
4 سمنان سیدحسین سید علیان عضو
5 فارس بابک محمدی عضو
6 قزوین پوریا بهتویی عضو
7 کرمانشاه مهرداد موحدنیا عضو
8 گلستان سیدمجید حسینی عضو
9 گیلان امیر رهبر عضو
10 مازندران فرشاد گوران عضو
11 یزد محمد آقا باقری عضو
12 کهکیلویه و بویر احمد احمدرضا خورشیدی عضو