کمیسیون پایش اخلاق حرفه‌ای

کمیسیون پایش اخلاق حرفه ای

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 قم امین مقومی رئیس
2 چهارمحال و بختیاری فریدون واحد نایب رئیس
3 بوشهر بهروز فرح شیرازی دبیر
4 تهران حسین اکبریان راد عضو
5 زنجان قادر باقری عضو
6 خوزستان منصور بدیعی عضو
7 خراسان رضوی جعفر حسین پور عضو
8 اردبیل شاهین خدامراد زاده عضو
9 اصفهان سعید رحیمی عضو
10 ایلام علی عسگر عسگری عضو
11 گیلان مهرداد کاظمی عضو
12 خراسان جنوبی علی کریم دادی عضو
13 کرمان محسن نیکخواه عضو
14 هرمزگان سهراب روستایی عضو