گروه تخصصی نقشه برداری

آغاز به کار گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی صبح روز دوشنبه 1401/10/05 در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.

در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
رئیس گروه تخصصی نقشه برداری: دکتر سعید یزدانی
نایب رییس گروه تخصصی نقشه برداری: مهندس عبدالرضا ابوقداره
دبیر گروه تخصصی نقشه برداری: مهندس غفور نصیری پور
در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو گروه برای سال جاری پرداختند.

<p>

گروه تخصصی نقشه برداری

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 همدان سعید یزدانی رئیس گروه تخصصی
2 ایلام عبدالرضا ابوقداره نایب رئیس گروه تخصصی
3 البرز غفور نصیری پور دبیر گروه تخصصی
4 هرمزگان جعفر فرهمند عضو
5 آذربایجان غربی فریدون نقیبی عضو
6 اصفهان امیر جعفری بهرامی عضو
7 تهران بهمن مومنی مقدم عضو
8 خراسان رضوی مسعود دباغ عضو
9 سمنان محسن قدس عضو
10 قزوین محمد نحوی عضو
11 قم حسن خانی عضو
12 کرمانشاه محمد ملکی عضو
13 گلستان کامران کبیری عضو
</p>

×