کمیسیون نظام فنی اجرائی

کمیسیون نظام فنی

ردیف استان نام خانوادگی نام تصویر سمت
1 آذربایجان شرقی بابایی غلامحسین عضو
2 آذربایجان غربی زهی سعادت حسن عضو
3 اردبیل لطفی جعفر عضو
4 البرز طوافی پیام عضو
5 ایلام رفیعی غلامرضا عضو
6 بوشهر راویان مسعود عضو
7 چهارمحال و بختیاری طالبی غلامرضا عضو
8 خراسان جنوبی میرکاظمی بفشه عضو
9 سیستان و بلوچستان کردی امان اله عضو
10 قم شیرمحمدی محسن عضو
11 کردستان توحیدی مصلح عضو
12 کهگیلویه و بویر احمد خورشیدی احمدرضا عضو
13 مازندران محمدنیا علی عضو
14 تهران غریب نواز پروین عضومدعو