گروه تخصصی مکانیک

الف برنامه های پیش رو ودردست اقدام

 • تهیه پیش نویس دستور العمل مجری تاسیسات
 • تهیه برنامه آموزشی مدرسین دوره ارتقاء
 • آموزش مدرسین آتش نشانی
 • ایجاد صلاحیت های جدید
 • بهبود وضعیت تعرفه تاسیسات مکانیکی با توجه به میزان خدمات ارائه شده
 • معرفی، برنامه ریزی و هماهنگی برای حضور نمایندگان در کمیته های تخصصی مقررات ملی ساختمان و انتقال مشکلات استانها و سعی در رفع آنها در مقررات ملی ساختمان
 • آموزش مرحله دوم مدرسین گاز ویژه مشترکین عمده

 ب- خلاصه ای از مصوبات جلسات آغازین کمیسیون

 • انجام انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی مکانیک در تاريخ 01/10/99 انجام شد که بر اساس آن: آقای مهندس نوری کوپایی به عنوان رئیس، آقای مهندس قزوینی پور به عنوان نایب رئیس و آقای مهندس اسدی به عنوان دبیر گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی انتخاب شدند.
 • تهیه مبانی تعرفه حق الزحمه گاز و ارائه پیشنهاد جهت محاسبه حق الزحمه مربوطه به ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی
 • تصمیم گیری در مورد ایجاد تسهیلات 50 درصدی تعرفه ارائه خدمات گاز به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و خانواده معظم شهدا
 • بررسی و بازخوانی نحوه محاسبه تعرفه خدمات مهندسی تهیه شده توسط شرکت مهندسی شهریگ
 • بررسی و بازخوانی چکلیست های تهیه شده توسط شرکت شهریگ جهت اعمال در تعرفه خدمات مهندسی تاسیسات ساختمانی

لیست اعضا گروه تخصصی مکانیک

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 کرمانشاه کیومرث اسدی دبیر
2 لرستان نجم الدین افخمی
3 تهران حسين اکبریان راد
4 اردبیل اردشیر آرش
5 خراسان شمالی مهدی سیاره
6 گیلان فرشید رجبی وارده سرایی
7 مازندران سیف اله علی نیا
8 قزوین حسن نظری زاده
9 قم کاوه نوری کوپایی رئیس
10 البرز مصطفی هژیر یوسفی
11 گلستان محمدرضا آلوستانی
12 سیستان و بلوچستان عبدالرحمن ریگی
13 کرمان علیرضا قزوینی‌پور نائب رئیس