گروه تخصصی معماری

گروه تخصصی معماری

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
11 زنجان زهره ترابی رئيس گروه
13 قزوین علی ارباب نایب رئیس
5 البرز پرویز سیروسی دبیر
1 آذربایجان شرقی شهاب آدم نوه سی عضو
12 فارس طاهره نصر عضو
8 خراسان رضوی کامران جنتی پور عضو
15 گلستان دایان ایگدری عضو
2 آذربایجان غربی رحیم ارادتی عضو
3 اردبیل طاهر کیافر عضو
4 اردبیل جواد جوان مجیدی عضو
6 ایلام منصور بهادری عضو
7 چهارمحال بختیاری معصومه کیانپور عضو
9 خراسان شمالی محمد قلی پور عضو
10 خوزستان عبدالرحمان دیناروند عضو
14 کردستان وریا ژولیده عضو
16 مازندران سودابه مهری عضو
17 مرکزی داوود پرچمی عضو