گروه تخصصی عمران

لیست اعضا گروه تخصصی عمران

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 قم امین مقومی رئیس
2 زنجان حسن مجتبی زاده نایب رئیس
3 سیستان و بلوچستان کامبیز نرماشیری دبیر
4 آذربایجان غربی جعفر هاشم زاده عضو
5 اصفهان غلامحسین عسگری عضو
6 البرز فرهاد غلامی عضو
7 تهران مجتبی صابر عضو
8 تهران حمید اسمعیلی عضو
9 تهران حمزه شکیب عضو
10 چهار محال بختیاری مهران کوهی کمالی عضو
11 خراسان رضوی حسن جامی الاحمدی عضو
12 خراسان شمالی علی اکبر رمضانی عضو
13 خراسان جنوبی سیدرضا سرافرازی عضو
14 خوزستان کمال دویده عضو
15 کرمان علیرضا گلستانی عضو
16 کرمانشاه حمیدرضا کارگر عضو
17 گلستان سیدمجتبی موسوی عضو
18 مرکزی سعید گازرانی عضو
19 هرمزگان مهدی رضایی سردره عضو
20 گیلان سینا مقدادی عضو
21

Firstname Lastname Age Jill Smith 50 Eve Jackson 94