کمیسیون صدور خدمات مهندسی

کمیسیون صدورخدمات مهندسی

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 البرز امیر حسین فتح العلومی عضو
2 بوشهر بهروز فرح شیرازی عضو
3 تهران فرهاد مقدم راد عضو
4 چهارمحال و بختیاری اردشیر بنائی عضو
5 خراسان رضوی علی سیفی عضو
6 خوزستان اسماعیل محمودی عضو
7 زنجان حسین اسکندری عضو
8 فارس علیرضا زارع عضو
9 گلستان خواجه محمد نیک رفتار عضو
10 لرستان بابک لشگر آرا عضو
11 مرکزی سعید گازرانی عضو
12 هرمزگان عبدالله محترم عضو