گروه تخصصی شهرسازی

آغاز به کار گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی صبح روز دوشنبه1401/10/05 در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.
در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
رئیس گروه تخصصی شهرسازی: دکتر سینا صبری
نایب رییس گروه تخصصی شهرسازی: دکتر سیدمجید فارغیان
دبیر گروه تخصصی شهرسازی: مهندس محمدخلیل البرزنیا

در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو گروه برای سال جاری پرداختند.

گروه تخصصی شهرسازی

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 خراسان رضوی سینا صبری رئیس گروه تخصصی
2 قم سیدمجید فارغیان نایب رئیس گروه تخصصی
3 همدان محمدخلیل البرزنیا دبیر گروه تخصصی
4 آذربایجان شرقی رسول وظیفه شناس عضو
5 اصفهان عباس صنیع زاده عضو
6 تهران الهام امینی عضو
7 خوزستان عبدالرحیم رشیدی پور عضو
8 فارس جعفر ضابطیان عضو
9 قزوین عباس وثیق نیا عضو
10 کهکیلویه و بویر احمد عمران کهزادی عضو
11 گلستان احمد تجری عضو
12 گیلان ابراهیم افشاری عضو
13 مازندران شیرزاد یزدانی عضو