حقوقی،لوایح و ماده کمیسیون 27

کمیسون حقوقی

ردیف استان نام خانوادگی نام تصویر سمت
1 آذربایجان شرقی کاشانی شهرام عضو
2 آذربایجان غربی هاشم زاده جعفر عضو
3 اصفهان عسگری غلا محسین عضو
4 بوشهر چمانی حمید عضو
5 تهران تیموری کامران عضو
6 خراسان رضوی جنتی پور کامران عضو
7 خراسان جنوبی خوشنام محمد عضو
8 فارس نصر طاهره عضو
9 کردستان قناعت جمال عضو
10 کرمانشاه عقابی محسن عضو
11 گیلان نصر میلاد عضو
12 لرستان جی افرام مجید عضو
13 همدان یزدانی سعید عضو
14 چهارمحال و بختیاری کنعانی نقی عضو مدعو