کمیسیون توسعه خدمات مهندسی

کمیسیون توسعه خدمات مهندسی

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 آذربایجان شرقی مهدی علیلو عضو
2 آذربایجان غربی احمد وطنی عضو
3 اصفهان احمد بناکار عضو
4 بوشهر مرتضی جمادی عضو
5 تهران امیدرضا ریاحی عضو
6 خراسان جنوبی عبدالواحد صالحی عضو
7 خراسان رضوی زهید زارعی عضو
8 سمنان مهدی حکیمی عضو
9 سیستان وبلوچستان مجید عربی عضو
10 لرستان علیرضا باقری عضو
11 یزد الهام اسماعیلی عضو
12 هرمزگان مسعود مصفا عضو