گروه تخصصی ترافیک

گروه تخصصی ترافیک

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 آذربایجان شرقی علیرضا معتمدنیا عضو
2 آذربایجان غربی حمید شیر محمدی عضو
3 اصفهان غلامرضا شیران عضو
4 البرز حسن ذوقی عضو
5 کردستان جمال قناعت عضو
6 تهران کامبیز رضوی دبیر
7 خراسان رضوی داریوش معظمی عضو
8 فارس مجتبی زوربخش عضو
9 قزوین کامران زندی عضو
10 گیلان علی مبصر عضو
11 مازندران فرشیدرضا حقیقی عضو
12 اردبیل یوسف ساجد عضو مدعو