گروه تخصصی ترافیک

گروه تخصصی ترافیک

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 آذربایجان شرقی علیرضا معتمدنیا عضو
2 آذربایجان غربی حمید شیر محمدی عضو
3 اردبیل یوسف ساجد عضو
4 اصفهان غلامرضا شیران عضو
5 ایلام پیمان صفری پور عضو
6 تهران کامبیز رضوی عضو
7 خراسان رضوی داریوش معظمی عضو
8 فارس مجتبی زوربخش عضو
9 گیلان علی مبصر عضو
10 یزد محمدرضا صدوقیان عضو
11 تهران حسن زیاری عضو