گروه تخصصی برق

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز دوشنبه 1401/10/05 در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.
در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
رئیس گروه تخصصی برق: دکتر مهرداد موحدپور
نایب رییس گروه تخصصی برق: مهندس ایمان سریری
دبیر گروه تخصصی برق: مهندس افشین نامی

در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو گروه برای سال جاری پرداختند.

هیات رئیسه گروه تخصصی برق

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 کهکیلویه و بویر احمد مهرداد موحد پور رئیس گروه تخصصی
2 خراسان رضوی ایمان سریری نایب رئیس گروه تخصصی
3 کردستان افشین نامی دبیر گروه تخصصی
4 آذربایجان شرقی رویا صادقی عضو
5 آذربایجان غربی کریم ارس زاده عضو
6 البرز مهدی اسماعیلی عضو
7 بوشهر علی کریمی عضو
8 تهران رضا واحدی عضو
9 خراسان شمالی حامد حقانی عضو
10 خوزستان محمدعلی عبدالله پور عضو
11 کرمان علی جهان آرا عضو
12 کرمانشاه فرناز خامین همدانی عضو
13 گلستان دانیال قاسمی عضو
14 گیلان محمد پور احمدی عضو
15 هرمزگان نیما امیر شکاری عضو
16 همدان محمد نوروزی عضو