گروه تخصصی برق

تنالب

هیات رئیسه گروه تخصصی برق

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 آذربایجان شرقی سیامک اسماعیلی عضو
2 البرز محمدرضا گلپورشیرازی عضو
3 بوشهر علیرضا ثنایی دشتی عضو
4 تهران سیدمحمد هاشمی عضو
5 خوزستان رضا عصاره عضو
6 فارس مرتضی سیف زاده عضو
7 قزوین سیدکاظم مجابی عضو
8 کرمان افشین فرهی مقدم عضو
9 کرمانشاه علی محمدی عضو
10 گیلان کیانوش علیپور عضو
11 مازندران احمدرضا گران عضو
12 مازندران محمد فیروزیان عضو
13 مرکزی مجید ثاقبی عضو