کمیسیون بانک،بیمه،بازرسی فنی و مالیات

کمیسیون بانک و بیمه بازرسی فنی و مالیات

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 کرمان علیرضا قزوینی پور رئیس
2 قم وحید معماریان نایب رئیس
3 تهران الهه رادمهر دبیر
4 اردبیل اسماعیل امامی عضو
5 گیلان سعید بدوی عضو
6 همدان سپیده حیدری عضو
7 چهارمحال و بختیاری مجید خرم عضو
8 خوزستان عبدالعظیم سیدمحمودی عضو
9 آذربایجان غربی فاروق شعفی عضو
10 لرستان احمد شیراوند عضو
11 مازندران محسن قربانی عضو
12 سیستان و بلوچستان روح اله موسوی عضو
13 کهگیلویه و بویر احمد فردین یزدان پناه عضو
14 اصفهان حمیدرضا شفیعی عضو مدعو