کمیسون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات

الف برنامه های پیش رو ودردست اقدام

  • تهیه و تصویب شیوه نامه آموزش مجازی
  • بررسی نهایی نظرات در خصوص تدوین شیوه نامه آزمون الکترونیک
  • تدوین شیوه نامه اجرایی کارآموزی مهندسین متقاضی دریافت پروانه اشتغال به کار حرفه‌ای
  • برنامه ریزی جهت آموزش مدرسین دروس ارتقا پایه، نحوه پایش مدرسین و برگزاری همایش‌های سراسری برای ایشان
  • پیگیری دریافت مجوز نشریه علمی – تخصصی
  • تهیه شیوه نامه اجرایی پایگاه‌های علمی- پژوهشی

ب- خلاصه ای از مصوبات جلسات آغازین کمیسیون

1- انجام انتخابات هیات رئیسه کمیبسیون که بر اساس آن : آقای دکتر سید رضا سرافرازی به عنوان رئیس، آقای دکتر یحیی نصیرا به عنوان نایب رئیس و آقای دکتر محمدرضا موسوی تقی آبادی به عنوان دبیر کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی انتخاب شدند.

2- ارائه گزارش در خصوص  قابلیت های سامانه سنجش الکترونیک پایان دوره ها مورد استفاده در استان خراسان رضوی توسط آقایان دکتر موسوی تقی آبادی و دکتر رضوی

3- ارائه آخرین نسخه شیوه نامه سنجش الکترونیک پایان دوره ها توسط آقای دکتر کارگروارسال آن برای تصویب به ریاست محترم سازمان

4- تصویب تشکیل دو کارگروه برای بازبینی شیوه نامه آموزش مجازی و تدوین نظامنامه مدیریت و بهره برداری ازlms ( سامانه مدیریت آموزش) شورای مرکزی

اعضای کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شوراي مركزي هشتم

ردیف نام خانوادگی نام سمت تصویر استان رشته
1 سرافرازی سید رضا رئیس خراسان جنوبي عمران
2 نصیرا یحیی نایب رئیس زنجان عمران
3 موسوی تقی‌آبادی محمدرضا دبیر خراسان رضوی برق
4 اوحدی علیرضا عضو کرمان عمران
5 ایومن علیرضا عضو گلستان عمران
6 پورغفار هدی عضو گیلان عمران
7 ثابت سید علی عضو اصفهان عمران
8 دیلمقانی بهرنگ عضو آذربايجان غربي عمران
9 فرخی بهمن عضو لرستان عمران
10 کارگر حمیدرضا عضو کرمانشاه عمران
11 کریمی آنچه علی عضو تهران برق
12 نوبخت‌دودران شمس عضو تهران عمران راه و نقشه
13 نوری‌کوپایی کاوه عضو قم مكانيك
14 اژدری مقدم مهدی مدعو سیستان‌و‌بلوچستان عمران