کمیسون آموزش، پژوهش وترویج

کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 آذربایجان شرقی محمدرضا پاکدل عضو
2 اصفهان سیدعلی ثابت عضو
3 تهران غلامرضا قدرتی امیری عضو
4 سمنان محمود نیکخواه شهمیرزادی عضو
5 کرمان علی یظهری کرمانی عضو
6 کرمانشاه جواد اسفندیاری عضو
7 گلستان وحید سپهری عضو
8 فارس مهرداد خواجه پور عضو
9 لرستان علیرضا آریان مهر عضو
10 مازندران محمدرضا حق جو عضو
11 همدان جمشید نعمتی عضو