موافقت وزیر راه و شهرسازی با اصلاحیه "جدول ساختار شکست حق الزحمه بین رشته‌ای سال ۱۳۷۹"

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیرو جلسه وزیر راه و شهرسازی با اعضای شورای مرکزی و روسای سازمان استانها مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ در محل وزارت راه و شهرسازی و دستور ایشان مبنی بر تشکیل کمیته " احصاء و پیگیری مسائل مرتبط با حوزه فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان"، اصلاحیه جدول ساختار شکست حق الزحمه بین رشته‌ای سال ۱۳۷۹ تهیه که مورد موافقت وزیر محترم راه و شهرسازی جهت ابلاغ و جایگزینی ساختار شکست سال ۱۳۷۹ قرار گرفت.

×