انتصاب دکتر عباسعلی تسنیمی به عنوان مشاور عالی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

جناب آقای دکتر عباسعلی تسنیمی

سلام علیکم،

احتراما، نظر به مراتب تعهد، دانش، شایستگی، سوابق علمی- مدیریتی و تجارب ارزنده در امور مقررات ملّی ساختمان و ضوابط مربوط به آیین‏‎نامه‌های ساختمانی و به منظور تحقق هرچه بیشتر اهداف مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به موجب این حکم، به عنوان مشاور عالی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب می‌شوید. 

امید است با اتّکال به خدواند متعال و تأسّی به سیره رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) براساس اهداف و سیاست‌های فنی-اجرایی و تعامل سازنده با ارکان و اعضای سازمان در جلب مشارکت هرچه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای که متضمن توسعه‌ کشور است، موفق و موید باشید.

  و من ا التوفیق

حمزه شکیب

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان