بمناسبت روز مهندس

بمناسبت روز مهندس؛ مسابقات کشوری تنیس روی میز با همکاری کمیسیون بیمه، مالیات و خدمات رفاهی شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه