بیست و پنجمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

بیست و پنجمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

📌 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
📌  یزد - شهر میراث جهانی
📌  ۲۷ - ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۱