جلسه مشترک خزانه دار های سازمان استان ها و هیات رئیسه شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان جلسه مشترک خزانه دار های سازمان استان ها و هیات رئیسه شورای مرکزی روز دوشنبه 10/11/1401 در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد
دکتر شکیب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در این جلسه که با دستور کار بررسی راهکارهای تامین منابع دریافتی سازمان و سازمان استان ها آغاز شد با تاکید بر ایجاد وحدت رویه در استانها بیان کرد: ابطال دریافت هزینه شناسنامه فنی ملکی ساختمان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از موارد مهمی است که باعث چالش در مباحث درآمدی سازمان استان ها شده است.
شکیب افزود: با اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ایجاد منابع درآمدی پایدار درصدد رفع مشکل درآمدی سازمان هستیم. او با تاکید بر برگزاری جلسات خزانه دارها، بررسی دغدغه ها و چالش های درآمد پایدار و منابع درآمدی جدید در استان ها، پیگیری نظام نامه ها، مباحث دریافتی از کنترل نظارت از جمله مواردی دانست که در این جلسات مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این جلسه خزانه دارهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در خصوص معضلات و مشکلات اعم از مقررات جاری مالیات از سود سپرده، مناقصات سازمان ها، یکسان سازی حقوق و دستمزد کارمندان و چالش حذف درآمد حاصل از شناسنامه فنی ملکی ساختمان به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین حق الزحمه پایین خدمات مهندسی در قبال مسئولیت آن از جمله مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.
×