آغاز به کار گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی روز چهارشنبه 1401/10/14 در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.

 در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.

رئیس گروه تخصصی ترافیک: دکتر غلامرضا شیران

 نایب رئیس گروه تخصصی ترافیک: دکتر مجتبی زوربخش
 
دبیر گروه تخصصی ترافیک: دکتر کامبیز رضوی
 

  در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو گروه برای سال جاری پرداختند.

×