آغاز به کار گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی روز دوشنبه 1401/10/05در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.
در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
رئیس گروه تخصصی معماری: دکتر طاهره نصر
نایب رییس گروه تخصصی معماری: مهندس فرهود جلالی
دبیر گروه تخصصی معماری: مهندس علی اسماعیلی

در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو گروه برای سال جاری پرداختند.

×