نهایی پيش‌نويس اصلاح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیش نویس اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پس از آنکه توسط روسا سازمان‌ها، اعضا هیات مدیره‌ها و صاحبنظران این حوزه مورد ارزیابی کامل و بند بند قرار گرفت، در اردیبهشت ماه 1401 جمع بندی شد و تا خردادماه ویرایش و آماده ارائه به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

محتوای کامل این پیش‌نویس به پیوست این اطلاعیه می‌باشد.

 
 
بارگیری پیوست‌ها: