جلسه هم‌اندیشی در خصوص بررسی موضوعات و مشکلات اعضای رشته برق استان‌ها

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه هم‌اندیشی اعضای رشته برق با دکتر شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان به تاریخ 08/01/1401 در محل سالن جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و برخط برگزار شد.

در این جلسه، اعضا هیات مدیره رشته برق سازمان استان‌ها به بیان مشکلات و دغدغه‌های مهندسان علی‌الخصوص عدم تناسب حق الزحمه با خدمات مهندسی رشته برق، نحوه توسعه خدمات مهندسی از جمله ایجاد آزمایشگاه، استفاده از خدمات مجریان ذی‌صلاح و شیوه‌نامه نظارت و طراحی برق اماکن پرداختند و پیشنهاداتی را برای رفع موانع در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیان کردند و همچنین به پیشنهاد دکتر شکیب مقرر شد کمیته‌ای جهت پیگیری اصلاح مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی و سایر موارد مطروحه تا حصول نتیجه، تشکیل گردد.

×