برگزاری جلسه کمیسیون نظام فنی و اجرایی و کنترلی با یک دستور کار

جلسه کمیسیون نظام فنی و اجرایی و کنترلی روز یکشنبه هفته جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه کمیسیون نظام  فنی و اجرایی و کنترلی، نوزدهم دی ماه جاری به صورت کاملا مجازی برگزار شد.

«بررسی لایحه پیشنهادی اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و موارد مرتبط با کمیسیون» دستور کار این جلسه بود که اعضا به بیان دیدگاه های خود در این باره پرداختند.