پيام تسليت مهندس خرم به مهندس علي نيا

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با صدور پیامی، درگذشت مادر گرامی مهندس علی نیا، امین مالی سازمان و عضو شورای مرکزی را تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با صدور پیامی، درگذشت مادر گرامی مهندس علی نیا، امین مالی سازمان و عضو شورای مرکزی را تسلیت گفت.