یکصد و بیستمین شماره نشریه «شمس» سازمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شد

یکصد و بیستمین شماره نشریه «شمس» سازمان نظام مهندسی ساختمان چاپ و منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این شماره از نشریه «شمس« سازمان نظام مهندسی ساختمان در بخش پرونده ویژه به موضوع «تعارض منافع« پرداخته شده است.د ر فصل اول، ابتدا تعاریف و ریشه شناسی مفهوم تعارض منافع مطرح گردیده و سپس تاریخچه این بحث در سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی و ... در قالب گفت‌وگو، یادداشت و گزارش بررسی شده است.

در بخش دوم این نشریه، تأثیر ویروس کرونا بر صنعت ساختمان و راهکارهای مواجهه با آن تحلیل و به صورت ارائه گزارش آماری، گفت‌وگو و ... مطرح شده است.

در عین حال، سرفصل های نشریه به شرح ذیل است:

 برد و باخت در تعارض منافع

چیستی «تعارض منافع» و راهبردهای مدیریت آن
قرائت‌های واحد، وزرای متفاوت
تعارض منافع در آئینه‌ ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی
پیچیدگی داستان تعارض
تعارض منافع یا تعارض علایق
 
رویداد ویژه: تأثیر ویروس کرونا بر صنعت ساختمان
بیگانه‌ای در شهر
کرونا؛ تهدید یا فرصت
تقابل وظایف مهندسی با کرونا
مشارکت غیر حضوری
 
حقوق و شئونات مهندسی
نگاهی به ماهیت حقوقی شورای انتظامی
آئین رسیدگی به تخلفات شوراهای انتظامی
قرارداد ‌همسان نظارت بر اجرای ساختمان 
 
گزیده‌ها
پیش‌درآمدی بر پایداری
بی‌خوابی؛ نگاهی تاریخی به نقش مسلمانان در توسعه‌ی مهندسی انواع طاق 
از بلدیه تا مدیریت یکپارچه‌ی شهری
نوآوری؛ فرایند مدیریتی الزامی
انطباق شهری ساختمان
در باب مبحث پیشنهادی ترافیک
بررسی ویرایش پیشنهادی مبحث 22
مراقبت و نگهداری ساختمان؛ نیاز یا الزام؟
زیر آسمان جهان؛ کشور پرتغال
معرفی کتاب
تازه‌های مهندسی؛ شیشه‌های سیال
 
برای مطالعه نسخه الکترونیک این شماره می‌توانید به لینک ذیل مراجعه کنید: