برگزاری جلسه گروه تخصصی برق با سه دستور کار

جلسه گروه تخصصی برق با سه دستور کار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه گروه تخصصی برق با سه دستور کار در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد.

«گزارش هیات رئیسه گروه تخصصی برق»، «بررسی پیش نویس شیوه نامه اجرای تاسیسات برقی» و «بررسی شرح خدمات و نرخ حق الزحمه خدمات فنی آزمایشگاه برق و پیگیری موضوع در دفتر توسعه مهندسی»؛ سه دستور کار جلسه گروه تخصصی برق بودند که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
 با توجه به اتمام دوره هیات ریسه گروه تخصصی برق . انتخابات هیات ریسه برگزار گردید که به اتفاق ارا، اقایان مجید ثاقبی به عنوان رییس، محمدرضا گلپور به عنوان نایب رییس و احمدرضا گران  به عنوان دبیر توسط اعضا انتخاب شدند. 
 
 در ادامه جلسه مجید ثاقبی رییس گروه تخصصی برق و عضو شورای مرکزی سیاست های کلی گروه تخصصی برق را برای ادامه دوره بیان کرد و مقرر شد با برگزاری جلسات ، اهداف گروه تخصصی  به صورت درون سازمانی و برون سازمانی با همیاری هیات رییسه شورا پیگیری شود. 
 
 در ادامه جلسه احمدرضا گران دبیر گروه تخصصی برق شورای مرکزی گزارشی از اقدامات انجام شده گروه تخصصی را تشریح کرد.