نشریه شمس سازمان نظام مهندسی ساختمان شماره ۱۲۰ چاپ و منتشر شد.

نشریه شمس سازمان نظام مهندسی ساختمان شماره ۱۲۰ چاپ و منتشر شد. برای مطالعه این شماره می‌توانید به سایت www.shamsmag.ir مراجعه نمائید.

لینک خبر:https://www.aparat.com/v/3lBnd