برگزاری دومین جلسه هم انديشى روساى سازمان هاى نظام مهندسى استانها با مهندس خرم

دومین جلسه هم انديشى روساى سازمان هاى نظام مهندسى ساختمان كليه استانها با مهندس خرم در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، دومین جلسه هم انديشى روساى سازمان هاى نظام مهندسى ساختمان كليه استانها با حضور مهندس احمد خرم ریاست سازمان، اعضا و هيات رييسه شوراى مركزى در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور برگزار شد.

مهندس خرم در این جلسه گفت: براى ايجاد تحول موضوعات سياست، قانون، ساختار، فرآيندها و منابع انسانى مهمترين عوامل پيش رو هستند.
 
وی خطاب به روسای استانها اظهارداشت: شناسنامه فنى ملكى، مباحث ١٩ و ٢٢ مقررات ملى ساختمان را به طور يكپارچه و سراسرى راه اندازى كنيد.