مهندس عسکری رییس دفتر نظارت و ارزیابی عملکرد استانها شد

باحکم ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندس عسکری به عنوان رییس دفتر نظارت و ارزیابی عملکرد استانها منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس احمد خرم، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن قدردانی از زحمات محمدرضا جواهری رییس دفتر سابق نظارت و ارزیابی عملکرد استانها، در حکمی، مهندس غلامحسین عسکری عضو شورای مرکزی و رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان را به عنوان رییس دفتر نظارت و ارزیابی عملکرد استانهای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب کرد.

در عین حال، دفتر نظارت و ارزیابی عملکرد استانها در راستای وحدت رویه و هم افزایی سازمان های استانها و انسجام در اجرای برنامه ها و اهداف عالیه قانون نظام مهندسی راه اندازی شده است.