پیام مهندس خرم به مناسبت روز جهانی شهرسازی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به مناسبت روز جهانی شهرسازی پیامی صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به مناسبت هجدهم آبان ماه، روز جهانی شهرسازی  پیامی صادر کرد.

متن کامل این پیام به شرح ذیل است:
 
شهرها را می توان قدیمی ترین، مهم ترین و پیچیده ترین دستاورد بشر در طول تاریخ دانست که خود منشأ شکل گیری بسیاری از تمدن ها در قرون و اعصار مختلف بوده اند. اصولأ زندگی اجتماعی انسان با پدیده یکجا نشینی آغاز شد و همین تجمع های کوچک هسته های اولیه شهرها را به وجود آوردند.
 
هر چند اصول و متدهای شهرسازی در ایران از قبل از دوره هخامنشیان پایه گذاری شد که نمونه آن را در تپه هگمتانه همدان که با نقشه بسیار منظم  اولین پایتخت ایران بوده است، می توان مشاهده کرد ولی سابقه شهرسازی به معنای امروزی آن کوتاه و به اوایل قرن بیستم میلادی باز می گردد. 
 
متعاقب شکل گیری انقلاب صنعتی در اروپا، شهرها که تا قبل از آن رشدی بطئی داشتند به یکباره با افزایش جمعیت و توسعه فیزیکی قابل توجهی مواجه شدند که موجب بروز مشکلات فراوانی شد. 
 
در راستای رفع این مشکلات، علم شهرسازی با هدف ساماندهی و ارتقای کیفیت شهرها پا به عرصه ظهور نمود. شهرسازی امروز از یک نیاز فراتر رفته و به یک ضرورت تبدیل شده است، زیرا جمعیت شهرنشین در سراسر جهان رو به افزایش دارد و علم شهرسازی باید بتواند زمینه های لازم را برای تأمین محیطی توأم با آسایش، آرامش و رفاه برای شهروندان فراهم سازد.
 
 امروزه تلاش برای ایجاد شهرهای زیبا، با کیفیت و کارآمد به یک مسابقه جهانی تبدیل شده و همه کشورهای جهان و به خصوص کشورهای توسعه یافته در تلاش هستند تا با ارتقای کیفیت های محیطی و بصری شهرهای خود آن ها را به ویترینی از بهترین دستاوردهای علمی و فناوری خود مبدل سازند تا با جذب گردشگر فراوان اقتصاد ملی خود را هرچه بیشتر رونق بخشند. 
 
امید است در سال پیش رو تکلیف نظارت بر اجرای طرحهای شهرسازی که مغفول مانده است، روشن و نقش قانونی سازمان نظام مهندسی دیده شود و شهرهای عاری از آلودگی های زیست محیطی توام با آسایش، آرامش و حرفه اقتصادی طراحی و اجرا با پافشاری بر ضوابط، معیارها و استانداردهای شهرسازی داشته باشیم.
 
احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان