گروه تخصصی عمران و آخرین اقدامات

دبیر گروه تخصصی عمران شورای مرکزی درباره آخرین اقدامات این گروه تخصصی توضیحاتی ارایه کرد.

دکتر کامبیز نرمانشیری، دبیر گروه تخصصی عمران شورای مرکزی به پرسش‌های خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان پاسخ داد. این پرسش و پاسخ را بخوانید:

ویرایش جدید مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان در دستور کارگروه عمران قرار گرفته است، لطفا بفرمائید ویرایش جدید در چه وضعیتی قرار دارد و همچنین فکر می کنید ویرایش جدید مبحث ۹ تا چه زمانی، نهایی و سپس ابلاغ خواهد شد؟
 
در خصوص مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای سازه‌های بتن آرمه)، با توجه به درخواست استان‌ها در خصوص ویرایش جدید این مبحث و مشکلات و سئوالاتی که سازندگان و مهندسان در خصوص اجرای این مبحث داشتند، بررسی در دستور کار گروه تخصصی عمران قرار گرفت و مقرر شد موارد پیشنهاد شده توسط استان‌ها در این گروه بررسی و بعد از تجزیه و تحلیل جهت پیشنهاد به دفتر تدوین مقررات ملی ارسال شود.
 
در خصوص مبحث دهم مقررات ملی (طرح و اجرای سازه‌های فولادی)، با توجه به اینکه پیش نویس این مبحث جهت اظهار نظر به گروه تخصصی عمران شورای مرکزی ارسال شده است، بررسی این مبحث در دستور کار قرار گرفت و در جلسات متعدد گروه تخصصی بررسی انجام و نظرات این گروه توسط شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی و دفتر مقررات ملی ساختمان ارسال شد.
 
با توجه به اینکه گروه عمران، تدوین دستورالعمل ساخت و ساز در پهنه گسل را هم در دست بررسی دارد، لطفا به عنوان فرد مطلع در مورد آن توضیح فرمایید؟
 
دستورالعمل ساخت و ساز در پهنه گسل‌ها که توسط شورای مرکزی به این گروه ارسال شده بود، در جلسات متعدد بررسی و پس از اخذ نظرات اعضای گروه ارسال خواهد شد.
 
درباره نظام نامه بهسازی زلزله چه اقداماتی انجام شده است؟
 
در خصوص نظام نامه ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها از حدود سه سال پیش تاکنون این نظام‌نامه در دستور کارگروه تخصصی قرار گرفته است و پس از تصویب در گروه تخصصی در جلسات متعدد که با کارشناسان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، این نظام‌نامه همچنان در حال نهایی شدن است.
 
ضمناً به استناد پیشنهاد گروه تخصصی و مکاتبات شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی، ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها به عنوان یکی از صلاحیت‌های جدید در رشته عمران مورد تایید وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و در آزمون برگزار شده قبلی لحاظ شد.