کمیته فناوری اطلاعات

001

فناوری اطلاعات می تواند باعث چابک شدن سازمان گردد و  ضروری است که نگرش به حوزه‌ی فناوری اطلاعات به صورت یک حوزه استراتژیک باشد لذا با توجه به اهمیت و اثری که می تواند فناوری اطلاعات در سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته باشد تشکیل کمیته فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت. ریاست این کمیته با جناب آقای تقی زاده می باشد و دبیری آن را آقای مهندس امینی بر عهده دارد.

فناوری ‌اطلاعات یک موضوع صرفاً تکنولوژیکی نیست و موضوعات سیستمی و مدیریتی بسیاری در این حوزه مطرح می باشد. بر همین اساس کمیته فناوری اطلاعات با ترکیبی از متخصصین حوزه فناوری اطلاعات، نمایندگان فناوری اطلاعات سازمان های نظام مهندسی استان ها و متخصصین حوز‌ه‌های مهندسی صنایع، معماری سازمانی و مدیریت می‌تواند با تصمیم‌ سازی های مناسب موجب افزایش عملکرد و ارتقاء سطح ارائه خدمات سازمان گردد.

از جمله اموری که کمیته فناوری اطلاعات دنبال می نماید عبارت است از:

 • تدوین، ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه های استراتژیک فناوری اطلاعات سازمان
 • تبیین راهبردهای کلان در زمینه‌ کاربرد فناوری اطلاعات صنعت ساختمان
 • مدیریت و نظارت بر طراحی و پیاده سازی کلیه پروژه های IT
 • همراستا نمودن و ایجاد یکپارچگی در پروژه‌های فناوری اطلاعات با یکدیگر و با استراتژی های سازمان
 • تحقيق و مطالعه تطبيقي و شناختي در مورد توسعه و ارتقاء سيستم فن‌آوري اطلاعات در صنعت ساختمان
 • بررسی، تصویب و پیگیری برنامه‌های پیشنهادی سایر واحد، کارگروه های تخصصی، کمیسیون ها و کمیته ها.
 • بررسی طرح‌ها و امور ارجاع شده از سوی رییس سازمان
 • بررسی موانع و مشکلات کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان
 • برنامه‌ریزی برای تأمین نیروی انسانی متخصص در زمینة فناوری اطلاعات
 • استفاده از نوآوری و ایده های اعضا در حوزه IT برای ارتقاء سازمان
 • توسعه بستر IT و استفاده از فناوری های نوین
 • توسعه زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی ار جمله وبسایت ها
 • مدیریت ارائه خدمات به مشترکین شبکه ،تجهیز و پشتیبانی شبکه، و سیستم‌ اتوماسیون
 • و...

طرح های برنامه ریزی شده برای سال 1400

اعتبارسنجی اطلاعات مهندسین توسط داده های مرجع سایر دستگاه ها (13دستگاه):

طی جلسات کمیته فناوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان مشخص گردید که یکی از نیازهای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان‌ اعتبارسنجی مدارک ارائه شده توسط افراد به سازمان می باشد که در همین راستا این کمیته بر آن شد که با برقراری ارتباط با سایر سازمان ها، طبق جدول زیر، ایجاد ارتباط مستقیم بین سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان و دستگاه های مربوطه را فراهم آورد.

سامانه مبحث 22 (مدیریت نگهداشت ساختمان):

این سامانه در فاز عملیات و ذخیره سازی اطلاعات، اموری از جمله عضویت اعضای حقیقی و حقوقی مدیریت نگهداشت ساختمان ، آموزش این اعضا،  پروانه فعالیت، ارجاع کار به آن ها، ذخیره سازی نقشه های مختلف ساختمان، ایجاد دسترسی های مختلف، ارتباط با سایر سامانه های فعال در نظام مهندسی ساختمان و... را پشتیبانی می نماید.

سامانه اطلاعات املاک:

ایجاد امکانی جهت ذخیره سازی و بهره برداری از داده های مختلف ملک که در سازمان های متولی دولتی وجود دارد و همچنین توسعه و تکمیل داده های ملکی مورد نظر از طریق اضافه نمودن داده های فنی ساخت، قیمت تمام شده، ارزش روز ملک از نظر فروش و اجاره ملک و گزارشات مقایسه ای و آماری در این خصوص. (ذخیره سازی و ارائه گزارشات مربوط به ملک شامل اطلاعات مالکین، سابقه گردش مالکین قبلی، اطلاعات ساخت و تاسیسات بکار رفته، اطلاعات ابعاد و مساحت ملک، نوع سازه، تعداد طبقات، قیمت منطقه ای، قیمت تمام شده ملک، ارزش ملک، قیمت اجاره به مخاطبین و ذینفعان )

شبکه مدیریت اطلاعات عملیات ساختمانی:

مدیریت اطلاعات عملیات اجرایی ساخت و ساز و همچنین ارتقاء دانش و مهارت سازندگان و بازیگران مختلف ساخت و ساز در مراحل مختلف طول عمر ساختمان شامل برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری ، امکان نظارت، سیاست سازی و اجرای برنامه های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به نحو مستقیم و بلاواسطه با محیط ساخت و عملیات کف ساختمان.

برگزاری انتخابات الکترونیکی:

هدف از این طرح، برگزاری رأی‌گیری الکترونیکی جهت انتخاب هیات مدیره نظام‌مهندسی استان‌ها با امکان بایگانی و جستجو کامل جهت ارائه نتایج به وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان می‌باشد. لذا سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها را در کشور به‌صورت الکترونیکی برگزار نماید.