شورای مرکزی

شوراي مركزي متشكل از (25) عضو اصلي و (7) عضو علي البدل كه از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله هيأت عمومي در هر رشته با قيد اصلي و علي البدل توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب ميشوند. اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر داشتن عضويت در هيأت مديره، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي برجسته و ارزنده و فاقد محكوميت انتظامي از درجه (3) به بالا در (5) سال گذشته باشند.

شوراي مركزي داراي هيأت رئيسه اي متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي ميباشد كه دبيران و منشيها با اكثريت آراء از بين اعضاي شوراي مركزي انتخاب ميشوند و دوره مسئوليت آنها يك ساله و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است.

هیات رئیسه

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر رشته سمت
1 تهران حمزه شکیب عمران سرپرست سازمان

اعضای شورا

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر رشته عضو
1 آذربايجان شرقي شهاب آدم نوه سی معماری اصلي
2 گیلان مجتبی احمد زاده معماری اصلي
3 زنجان زهره ترابی معماری اصلي
4 خراسان رضوی کامران جنتی پور معماری اصلي
5 لرستان مجید جی افرام برق اصلي
6 خوزستان کمال دویده عمران اصلي
7 خراسان شمالی علی اکبر رمضانی عمران اصلي
8 خراسان جنوبی سیدرضا سرافرازی عمران اصلي
9 بوشهر علیرضا سنائی دشتی برق اصلي
10 تهران حمزه شکیب عمران سرپرست سازمان
11 اصفهان غلامحسين عسکري عمران اصلي
12 مازندران سیف اله علی نیا مکانیک اصلي
13 البرز کوروش غفاری ايرد موسي عمران اصلي
14 كرمان عليرضا قزويني پور مکانیک اصلي
15 کردستان جمال قناعت ترافیک اصلي
16 چهارمحال وبختیاری مهران کوهی کمالی عمران اصلي
17 تهران بهمن مومني مقدم نقشه برداری اصلي
18 فارس طاهره نصر معماری اصلی
19 قزوین عباس وثیق نیا شهرسازی اصلي
20 آذربایجان غربی جعفر هاشم زاده عمران اصلي
21 تهران حسين اکبریان راد مکانیک علي البدل
22 گلستان دایان ایگدری معماری علي البدل
23 مرکزی مجید ثاقبی برق علي البدل
24 مازندران فرشیدرضا حقیقی ترافیک علي البدل
25 زنجان حسن مجتبی زاده عمران علي البدل
26 گیلان سید مسعود موسوی شهرسازی علي البدل
27 همدان سعید یزدانی نقشه برداری علي البدل
28 سیستان و بلوچستان مهدی شایان برق اصلی
29 قم کاوه نوری کوپایی مکانیک اصلی
30 کرمانشاه حمیدرضا کارگر عمران اصلی
31 اردبیل طاهر کیافر معماری اصلی