ستاد اجرای مبحث 22

ستاد اجرای مبحث 22 از تاریخ 29 شهریور کار خود را با تعداد اعضای درون و برون سازمانی آغاز نمود.

در این خصوص یک نقشه راه تهیه گردیده است.

تاکنون 7 جلسه ستاد اجرای مبحث 22 تشکیل شده است.

از وجوه بارز این کمیته بررسی و مطالعات تطبیقی در جهان در خصوص امر نگهداری و تعمیرات می باشد که توسط یک تیم در حال انجام است.

این ستاد دارای 5 کمیته به نام های زیر می باشد:

1- کمیته تخصصی (مسئول کمیته خانم دکتر نصر عضو محترم شورای مرکزی)

در این کمیته چک لیست های بازرسی و مدیریت نگهداری برای 4 رشته (مکانیک، برق، سازه و معماری)، دستورالعمل تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی نگهداري و تعمیرات ساختمان (نت) تهیه گردیده است.

2- کمیته ویرایش مبحث 22 (مسئول کمیته آقای مهندس نوری نماینده محترم نظام مهندسی استان یزد)

کمیته ویرایش مبحث 22 با همکاری دبیرخانه مبحث 22 استان فارس در حال بروزرسانی مبحث 22 (ابلاغ شده در سال 92) با رویکردهای جدید در راستای پوشش خلاهای موجود تهیه شده است.

3- کمیته رسانه و فرهنگ سازی مدیریت نگهداری ساختمان (مسئول کمیته آقای مهندس صرامی مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان)

4- کمیته تهیه چک لیست مدیریت و نگهداری ساختمان های جدید و آتی الاحداث (مسئول کمیته آقای مهندس رمضانی عضو محترم شورای مرکزی)

5- کمیته آموزش (مسئول کمیته خانم دکتر نصر عضو محترم شورای مرکزی)

با هدف برنامه ریزی برای آموزش بازرسین و متولیان مدیریت و نگهداری، شناسایی مراجع آموزش و تهیه فرآیند جهت اخذ مجوزهای لازم برای آموزش اخیرا شکل گرفته است.

اجرای مدیریت و نگهداری ساختمان ها مگا پروژه ای است که با حداقل هزینه در حال انجام می باشد.

به مردم و رسانه ها هر ماه گزارش خواهد داد که چه کرده و به چه نتیجه ای رسیده است.

این ستاد تمامی موارد مدیریتی و تخصصی شامل شیوه نامه ها، آیین نامه ها، چک لیست ها، موارد حقوقی، مدیریتی، فنی و اقتصادی را در بر می گیرد.

از ویژگی های ستاد اجرای مبحث 22 کلان نگری، فرابخشی و فراسازمانی بودن آن و حرکت بر مبنای نقشه راه و استفاده از تجارب سایر کشورها است.

 

 001 t2فایل pdf را از پیوست های زیر صفحه دانلود نمایید

 

اعضای ستاد اجرای مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان

اعضای حقوقی

 

 1. سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (رییس)
 2. اعضای محترم شورای مرکزی (خانم دکتر نصر، آقایان دکتر/ مهندس شایان، رمضانی، قزوینی پور، قناعت، نوری، احمدزاده، جی افرم، علی نیا)
 3. وزارت راه و شهرسازی(حوزه مسکن)
 4. سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور
 5. دادستانی کل کشور
 6. سازمان ملی استاندارد
 7. سازمان بهزیستی
 8. صنف مشاورین املاک، سردفتران و کارشناسان رسمی
 9. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 10. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 11. روسای سازمان های نظام مهندسی استان ها
 12. اداره کل راه و شهرسازی فارس (دبیرخانه مبحث 22)
 13. شورای شهر تهران
 14. معاونت شهرسازی شهرداری تهران
 15. سازمان آتش نشانی شهر تهران

اعضای حقیقی

 

 1. آقای مهندس طاهری اصل
 2. آقای مهندس فتحی
 3. خانم مهندس امتحان
 4. آقای مهندس کروبی
 5. آقای دکتر دشتی
 6. آقای دکتر سریری
 7. آقای دکتر شیبانی
 8. خانم مهندس جان قربانی
 9. آقای مهندس جواهری
 10. آقای مهندس فاضل
 11. آقای دکتر شجاعیان 

milestoneفایل pdf را از پیوست های زیر صفحه دانلود نمایید