رئیس سازمان

احمد خرم

سوابق تحصیلی: 

 • كارشناسي عمران- دانشگاه تبریز (1358)

سوابق شغلی و حرفه ای: 

 • عضو کمیته انقلاب اسلامی از سال 1357 تا 1358. 
 • عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران آذربایجان شرقی از از سال 1358 تا 1359. 
 • دبیر شورای ستاد انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی نظارت بر دانشگاه­ ها از سال 1359 تا 1363. 
 • عضو شورایعالی نظارت و ارزیابی دانشگاه­ های کشور از سال 1359 تا 1363. 
 • معاون عمرانی و معاون برنامه‏ ریزی استانداری هرمزگان و معاون سیاسی استانداری بوشهر ازسال 1364 تا 1365. 
 • استاندار هرمزگان از سال 1366 تا 1371. 
 • استاندار همدان از سال 1371 تا 1376. 
 • استاندارخوزستان از سال 1376 تا 1377. 
 • معاون امور عمرانی وزارت کشور از سال 1377 تا 1380. 
 • وزیر راه و ترابری از سال 1380 تا 1383. 
 • مشاور رئیس جمهور از سال 1383 تا 1384 (تا قبل از بازنشستگی). 
 • فعالیت در بخش خصوصی از سال 1384 تا 1399: 
 • رئیس هیأت مدیره شرکت پاسارگاد سبک سازه، فعال در تولید قطعات بتن سبک و ساختمان سازی. 
 • مدیر عامل و رئیس هيأت مدیره شرکت کیمیا آفرینان پاسارگاد فعال در زمینه راه و ساختمان. 
 • رئیس هيأت مدیره شرکت سامان گزار، فعال در زمینه ساختمان. 
 • عضو هيأت مدیره منطقه آزاد چابهار. 
 • رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان و فن آوران ساختمانی. 
 • رئيس هيأت مديره و عضو هيأت مدیره شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان. 
 • رئيس هيأت مدیره و رئیس انجمن انبوه سازان مسکن تهران. 
 • نايب رئیس هيأت اجرایی در شورای هماهنگی تشکل های مهندسی. 
 • عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور، دوره هفتم. 
 • هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، دوره هفتم و هشتم. 
 • رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درسال 1397. 
 • رئيس سازمان و عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور دوره هشتم.

 

 

 

 

شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير مسكن و شهرسازي و به رياست وي در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود، از ميان خود سه نفر را به منظور تعيين رئيس شوراي مركزي به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مينمايد و وزير مسكن و شهرسازي از بين آنها يك نفر ار به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب ميشود جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي خواهد نمود. دوره تصدي رئيس شوراي مركزي مدت (3) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرايط فوق بلامانع ميباشد.

ظايف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير تعيين ميشود:

الف ـ رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگان سازمان را در مراجع ملي و بين المللي برعهده دارد.

ب ـ مسئوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي.

پ ـ نظارت بر عملكرد سازمان و تهيه پيشنهادات و توصيه هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خطمشي سازمان و ارائه آن به شوراي مركزي.

ت ـ نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استانها با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت، شئونات حرفهاي و اموال سازمان و ارائه نظرات، پيشنهادات و توصيه هاي لازم به نظام مهندسي استانها و ارائه گزارش آن به شوراي مركزي.

ث ـ انتخاب و پيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك نظام مهندسي استانها به شوراي مركزي جهت تصويب.

ج ـ كنترل و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك.

چ ـ پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شوراي مركزي.

ح ـ امضاي كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان و احكام مدير صندوق مشترك و كاركنان سازمان و ساير مواردي كه به او تفويض اختيار ميشود.

خ ـ افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت كننده شوراي مركزي است.

د ـ ارائه گزارشهاي لازم به وزير مسكن و شهرسازي درباره مسائلي كه مورد استعلام قرار ميگيرد.

ذـ ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه هاي وزارت مسكن و شهرسازي به نظام مهندسي استانها.

ر ـ انتقال نظرات، پيشنهادات و توصيه هاي وزارت مسكن و شهرسازي به اعضاي شوراي مركزي و ساير اعضاي نظام مهندسي استانها و نظارت بر رعايت آنها.

ز ـ انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محلول ميشود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره سازمان ضروري است.