اداری

اداری

ردیف نام خانوادگی نام تصویر سمت
1 میر حیدری سید حمید مدیر اداری سازمان
2 خسروی نرگس کارشناس مسول اداری
3 آرین لیلا کارشناس اداری
4 همتی مهرداد کارشناس اداری و تاسیسات