تمدید زمان انتخابات

به دلیل استقبال و مشارکت بالای اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به پیشنهاد هیات اجرایی و تایید هیات نظارت، مهلت شرکت در انتخابات تا ساعت 14 روز 1401/02/22 تمدید شد.