فرصت انصراف به پایان رسید

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، فرصت انصراف از کاندیداتوری در انتخابات نهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به پایان رسید.