بررسی زلزله اخیر هرمزگان در جلسه گروه تخصصی عمران

جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه گروه تخصصى عمران شوراى مركزى هشتم آذرماه جاری به صورت حضورى و مجازى بادستورکار «بحث و بررسی زلزله اخیر هرمزگان» در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان  برگزار شد.

 در این جلسه دکتر سید طاها طباطبایی، رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و شهرسازی خلیج فارس، گزارشی از زلزله اخیر استان هرمزگان ارایه کرد.