برگزاری دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای مرکزی با ۳ دستور کار

دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، دویست و هشتادویکمین جلسه شورای مرکزی روز سه شنبه، بیست و پنجم آبان ماه، با حضور مهندس خرم، ریاست سازمان و اکثریت اعضای شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

در همین حال، «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تشکیل مرکز یا اتاق داوری سازمان»، « بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه انتشار نشریات و تشکیلات سازمانی مربوطه» و «بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص پیش نویس اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»؛ سه دستور کار دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای مرکزی اعلام شد.
 
در این جلسه پس از بررسی دستورکارها، تصمیماتی برای پیگیری امور اتخاذ شد.