برگزاری جلسه بررسی فعالیت های بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان؛

مهندس خرم خواستار عملیاتی‏ شدن مبحث ۱۹ در کل کشور شد

جلسه بررسی فعالیت های مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پروژه بهینه‏ سازی مصرف انرژی و محیط زیست در ساختمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری UNDP برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، این جلسه با حضور مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی سازمان، دکتر شکرچی‏ زاده رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، دکتر وطنی مدیر ملی پروژه بهینه‏ سازی مصرف انرژی معاونت  علمی و فن‏آوری ریاست جمهوری، مهندس طاهری اصل، دکتر کاری و سایر مدیران بخش انرژی این دستگاه ها، هفدهم آبان ماه جاری در محل ساختمان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

در همین حال، مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن تأکید بر تداوم همکاری ‏های مشترک و بدون وقفه در زمینه فعالیت های بهینه‏ سازی مصرف انرژی، خواستار عملیاتی‏ شدن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در کل کشور شد.
 
در ادامه این جلسه ابتدا مهندس طاهری اصل، دکتر کاری، مهندس شیخ انصاری و مهندس محقق گزارشی از اقدامات مشترک انجام شده شامل ویرایش مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، همکاری در تهیه سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی ساختمانها، برگزاری دوره‏ های تربیت مدرس شبیه‏ سازی انرژی و تربیت مدرس ممیزی انرژی، تهیه اینفوگرافی‏ های مدیریت انرژی، ویرایش استانداردهای 14253 و 14254، برگزاری تور آموزشی ارائه ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و مباحث انرژی در پنج استان، تهیه چک‏ لیست‏ های اجرایی در زمینه طراحی و نظارت مبحث 19 را ارائه کردند.
 
در ادامه دکتر وطنی و دکتر شکرچی‏زاده درخصوص نحوه ادامه همکاری در زمینه عملیاتی کردن سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی ساختمانهای کشور و نحوه ورود اطلاعات در سامانه در بخش های ساختمان های موجود و جدیدالاحداث و همچنین انجام ممیزی انرژی در ساختمان ها و برگزاری دوره‏ های مرتبط بحث و گفتگو کردند.
 
همچنین در پایان جلسه بر برگزاری تور آموزشی ویرایش مبحث 19 و مباحث انرژی ساختمان در کل استان ها تاکید و مقرر شد با هماهنگی وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی مطابق آیین ‏نامه اجرایی بهینه‏ سازی مصرف انرژی مصوب هیأت دولت، نسبت به ابلاغ چک‏ لیست ‏های مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و عملیاتی‏ شدن مباحث بهینه ‏سازی مصرف انرژی و ممیزی انرژی اقدامات لازم انجام شود.