برگزاری دویست و هشتادمین جلسه شورای مرکزی با ۳ دستور کار

دویست و هشتادمین جلسه شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، دویست و هشتادمین جلسه شورای مرکزی روز سه شنبه، یازدهم آبان ماه، با حضور مهندس خرم، ریاست سازمان و اکثریت اعضای شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

در همین حال، «ترمیم اعضای گروه ها و کمیسیون های شورای مرکزی( گزارش و اتخاذ تصمیم)»،  «پیشنهاد روز رسمی مهندسی عمران و مهندسی مکانیک» و «بحث و بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی »؛ سه دستور کار دویست و هشتادمین جلسه شورای مرکزی اعلام شد.
 
در این جلسه پس از بررسی دستورکارها، تصمیماتی برای پیگیری امور اتخاذ شد.