کمیته فرهنگ و ترویج سازی

کمیته فرهنگ و ترویج

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 گیلان سمیه صدیقی عضو
2 سیستان و بلوچستان زهرا روستا عضو
3 آذربایجان شرقی پیمان خاصه تراش عضو
4 کرمان وحید یوسف زاده عضو
5 فارس سید پرویز مرعشی عضو
6 اردبیل مهدی نیکنام عضو
7 قزوین محمد گلاب عضو
8 بوشهر منصور گتوئی زاده عضو

* کمیل صرامی مدیر روابط عمومی و رئیس کمیته ترویج و فرهنگ سازی ستاد اجرای مقررات ملی ساختمان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور