بیست و پنجمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، بیست و پنجمین جلسه کمیسیون حقوقی با حضور اعضای محترم کمیسیون و سایر مدعوین مربوطه دوشنبه 1402/06/28 در محل شورای مرکزی برگزار شد.

در این جلسه نظامنامه حل و فصل اختلافات بوسیله شورای مرکزی  از طریق داوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت پس از آن به تعدادی از نامه‌های ارسالی از استان‌ها پاسخ داده شد.

×