با حضور حداکثری اعضاء

دهمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دهمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در روز دوشنبه مورخ 1402/06/20 در محل شورای مرکزی با حضور  برخی از نمایندگان رشته شهرسازی در کمیسیون های شورای مرکزی برگزار شد. در این جلسه پیرامون ضرورت پیگیری نهایی شدن و ابلاغ مبحث شهرسازی ذیل مباحث مقررات ملی ساختمان، نظارت مهندسان شهرساز، صلاحیت مهندسان شهرساز در شهرهای جدید و شهرک ها، پیگیری ابلاغ اصلاحیه جدول شماره 14 و ... بحث و گفتگو گردید.

×